Όροι Χρήσης

Vacupowerclub.gr

Εισαγωγή
Ο ιστότοπος vacupowerclub.gr είναι ένας δικτυακός τόπος προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων των συμβεβλημένων συνεργατών της Vacupower Ελλάδας, που από εδώ και στο εξής θα αναγράφονται ως Vacupower points, στα πλαίσια ενός προγράμματος επιβράβευσης των εγγεγραμμένων μελών του. Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε, ανήκει και τον διαχειρίζεται η επιχείρηση Easypoint, που από εδώ και στο εξής θα αναγράφεται ως Easypoint, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Πολυτεχνείου 45, με τηλ. επικοινωνίας 2310520602 και email info@easypoint.gr
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ) ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ. ΩΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΛΙΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ/ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ VACUPOWERCLUB.GR. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΣΑ (ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ E-MAIL, ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΛΠ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

1) Αντικείμενο της ιστοσελίδας vacupowerclub.gr

Η ιστοσελίδα vacupowerclub.gr λειτουργεί ως διαδικτυακός χώρος επιβράβευσης των μελών της για αγορές επιλεγμένων υπηρεσιών που προσφέρουν οι συμβεβλημένοι συνεργάτες Vacupower Points της Easypoint. Η Easypoint δεν εμπλέκεται στην παροχή των υπηρεσιών ή/και στην πώληση των προϊόντων που προσφέρουν τα Vacupower points. Κατά συνέπεια η Easypoint δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, την ασφάλεια την ηθική ή τη νομιμότητα οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας/προϊόντος από τα Vacupower points αλλά οι ίδιοι οι συνεργάτες της Easypoint ευθύνονται αποκλειστικά για αυτά.
Η ιστοσελίδα vacupowerclub.gr λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης μονάδων credits προς τα μέλη της προκειμένου αυτά τα credits να εξαργυρώνονται στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις Vacupower points κατά την αγορά των επιθυμητών υπηρεσιών/προϊόντων που προσφέρουν τα Vacupower points προς τα μέλη με προνομιακούς όρους πώλησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον δικτυακό τόπο vacupowerclub.gr. H εξαργύρωση των credits γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και παρουσία του εκάστοτε μέλους και του συνεργάτη Vacupower point δια μέσου της διαδικτυακής εφαρμογής που υπάρχει στο vacupowerclub.gr. Η εξαργύρωση των credits σε κάθε συναλλαγή προϋποθέτει την πληκτρολόγηση του μυστικού 4ψηφιου κωδικού PIN του εκάστοτε μέλους σε συνθήκες που διασφαλίζουν την μυστικότητα του συγκεκριμένου 4ψήφιου κωδικού PIN.

 
2) Προϋποθέσεις εγγραφής μέλους – Υποχρεώσεις των μελών/χρηστών της ιστοσελίδας 

Η χρήση του δικτυακού τόπου vacupowerclub.gr και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν επιτρέπεται σε όλα τα άτομα που η ηλικία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη των 18 ετών. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε ηλικίας 18 ετών και άνω και ότι όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε είναι ακριβείς και αληθείς με μόνη την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Η Easypoint μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί να προσφέρει πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα και να αλλάξει τα κριτήρια επιλεξιμότητάς του ανά πάσα στιγμή, ως μέλους της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή.
Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας δεσμεύονται για την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και κανόνων που προστατεύουν τη δημόσια τάξη, τα χρηστά ήθη, τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και την παιδική ηλικία. Ομοίως, κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα πρέπει να προστατεύονται κρατικά ή άλλα σύμβολα που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης από το ελληνικό δίκαιο, όπως σύμβολα θρησκειών, εμπορικά λογότυπα και (αλλά όχι αποκλειστικά) διακριτικά γνωρίσματα. Σε περιπτώσεις παράβασης οποιουδήποτε στοιχείου από τα παραπάνω, τυγχάνουν εφαρμογής οι ανάλογες κατασταλτικές νομοθεσίες ποινικής ή όποιας άλλης φύσης.

 

3) Προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών

Κρατήστε τον κωδικό πρόσβασής και τον μυστικό 4ψήφιο κωδικό PIN σας ασφαλή. Είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες, την ευθύνη και τη ζημία που προκύπτει από την αδυναμία σας να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως την Easypoint για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας του προσωπικού σας λογαριασμού ως μέλος του δικτυακού τόπου vacupowerclub.gr. Η Easypoint δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας ασφαλή. Συμφωνείτε να μην δώσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλη πληροφορία του προφίλ σας σε οποιονδήποτε τρίτο εκτός από την Easypoint.
Σας προτείνουμε να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο vacupowerclub.gr. Μερικά από αυτά είναι, η τακτική αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας, χρησιμοποιώντας μόνο ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και χρήση του πλήκτρου Αποσύνδεση όταν τελειώσετε τη συνεδρία σας. Φροντίστε επίσης να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης μετά την αποσύνδεση.
Το Vacupowerclub.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Σε περίπτωση διαφοροποίησης από τη διατύπωση αυτή (όπως, π.χ. κατά τη διενέργεια διαγωνισμών ή άλλων προωθητικών ενεργειών με τη συνεργασία τρίτων, την κοινοποίηση των στοιχείων σας σε τρίτους προκειμένου να επωφεληθείτε προσφορών ή άλλων επάθλων που θα διατεθούν μέσω της ιστοσελίδας κλπ.) θα υπάρχει ιδιαίτερη δήλωση συγκατάθεσης προς κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων πέρα από την Easypoint για την οποία θα ζητείται η ειδική κάθε φορά συγκατάθεσή σας.


4) Λογαριασμοί μελών

Θα πρέπει να διατηρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του λογαριασμού σας ενημερωμένα, αληθή και ακριβή ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία της Easypoint με εσάς. Απαγορεύεται να μεταφέρετε ή να πωλήσετε τον λογαριασμό μέλους σας. H Easypoint διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την δημιουργία νέου λογαριασμού μέλους ή να καταργήσει προσωρινά ή μόνιμα λογαριασμό μέλους σε οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.
Έχετε δικαίωμα να τερματίσετε τον λογαριασμό μέλους σας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσετε με την Easypoint προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα σας πριν τερματιστεί ο λογαριασμό σας.


5) Συνεργάτες Vacupower points

Οι συμβεβλημένοι συνεργάτες Vacupower points οφείλουν να καταχωρούν προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων που δεν πρέπει:
- Να είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
- Να είναι δόλιες ή συνεπάγονται την πώληση παράνομων, πλαστών ή κλεμμένων αντικείμενων.
- Να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε οποιονδήποτε τρίτο, το εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλα δικαιώματα κυριότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα δημοσιότητας ή απορρήτου.
- Να περιέχουν στοιχεία που έχουν εντοπιστεί από την ελληνική νομοθεσία ως επικίνδυνα για τους καταναλωτές και ως εκ τούτου υπόκεινται σε ανάκληση.
- Να είναι δυσφημιστικές, συκοφαντικές, απειλητικές, παράνομες, να παρενοχλούν παράνομα, να είναι προϊόν πλαστοπροσωπίας ή να εκφοβίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της Easypoint ή άλλων χρηστών), ή ψευδείς δηλώσεις ή με άλλο τρόπο διαστρέβλωση της σχέσης σας με οποιοδήποτε πρόσωπο (για παράδειγμα η χρήση παρόμοιων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η δημιουργία ψευδών λογαριασμών).
- Να είναι άσεμνες ή περιέχουν παιδική πορνογραφία.
Γενικά τα Vacupower points έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την νομιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων που καταχωρούν στο δικτυακό τόπο vacupowerclub.gr.
Οι συνεργάτες Vacupower points υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες/προϊόντα χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις κατά το είδος και τις προϋποθέσεις που έθεσαν την προσφορά στην ιστοσελίδα με την φυσική παρουσία του κάθε μέλους στις εγκαταστάσεις τους και την επίδειξη της κάρτας μέλους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η ύπαρξη των διαθέσιμων credits στο λογαριασμού του κάθε μέλους.

6) Τιμολόγηση

Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον δικτυακό τόπο vacupowerclub.gr συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ 23%. Για την αγορά credits, καμία άλλη επιβάρυνση δεν υπάρχει στους πελάτες πέραν των αναγραφόμενων τιμών των πακέτων credits που υπάρχουν στο vacupowerclub.gr.
Η τιμολόγηση ή η έκδοση απόδειξης θα γίνεται από τον εκάστοτε συνεργάτη Vacupower point κατά την στιγμή παροχής της υπηρεσίας ή πώλησης του προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει το κάθε μέλος του Vacupower Club.


7) Πολιτική αγορών

Το vacupowerclub.gr διαθέτει τους εξής τρόπους πληρωμής
i. Με πιστωτική ή χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα.
ii. Μέσω Paypal (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες του Paypal βαρύνουν τον πελάτη).
iii. Με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών.
iv. Με αντικαταβολή

τραπεζικοί λογαριασμοί:
(1) Εθνική τράπεζα 87274090874 (IBAN GR98 0110 8720 0000 8727 4090 874)
(2) Πειραιώς 5281 067953 085 (IBAN GR18 0172 2810 0052 8106 7953 085)
(3) Eurobank 0026 0282 11010 1910705 (IBAN GR3902602820000110101910705)
Η φόρτιση του λογαριασμού των μελών με credits γίνεται αμέσως όταν η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω Paypal με χρήση πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας. Η φόρτιση του λογαριασμού των μελών με credits γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα όταν η πληρωμή γίνεται με τραπεζική κατάθεση.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.


8) Λοιπές υποχρεώσεις της ιστοσελίδας

Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ολοσχερώς ενδεχόμενη εκπομπή παράνομου περιεχομένου μέσω του δικτυακού μας τόπου. Ωστόσο, σε συμφωνία με τη σχετική εγχώρια και διεθνή νομοθεσία, δεσμευόμαστε για την άμεση αφαίρεση οποιουδήποτε παράνομου, ανήθικου, ποινικά κολάσιμου ή άλλως ανεπίτρεπτου περιεχομένου αμέσως μόλις αυτό υποπέσει στην αντίληψή μας. Επιπλέον, καλούμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας να μας ενημερώσουν άμεσα για τυχόν υλικό που εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και εντόπιζουν δημοσιευμένο στο δικτυακό μας τόπο προκειμένου να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
Τέλος, αναδημοσίευση πληροφοριών/περιεχομένου αποσπασματικά από τρίτες πηγές δεν συνεπάγεται ότι η ιστοσελίδα ασπάζεται το σύνολο των απόψεων που εκφράζονται από αυτές.

9) Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης στο σύνολο του δικτυακού τόπου χωρίς χρονικούς ή άλλους τεχνικούς περιορισμούς. Ωστόσο, η ιστοσελίδα αποποιείται ρητά την ευθύνη για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο περιεχόμενό της (συνολικά ή σε μέρος αυτού) στις περιπτώσεις:
- προγραμματισμένης ή έκτακτης διακοπής της λειτουργίας της για λόγους συντήρησης τεχνικής φύσης, τεχνικών αναβαθμίσεων ή προσθαφαιρέσεων λειτουργιών που απαιτούν την προσωρινή απενεργοποίηση της ιστοσελίδας
- σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τυχαίων ή τυχηρών γεγονότων που είναι αδύνατο να προβλεφθούν ή να αποτραπούν παρά τα μέσα διασφάλισης λειτουργίας και τις τεχνικές δικλείδες ασφαλείας που αξιοποιεί η ιστοσελίδα.
Δεδομένης της καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας για απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας και των διευκρινιστικών δηλώσεων που προηγούνται, αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία ή άλλου είδους αξίωση που μπορεί να προκύψει από περιστατικά προσωρινής παύσης λειτουργίας του δικτυακού τόπου.
Τέλος, αν και έχουν ληφθεί όλα τα τεχνολογικά διαθέσιμα και εγνωσμένης αποτελεσματικότητας μέσα για την αποτροπή απώλειας πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα, τυχόν απώλεια τέτοιων δεδομένων δεν δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης σε βάρος της ιστοσελίδας, ειδικά αν προέκυψε ως συνέπεια όσων καταγράφονται στο παρόν άρθρο.

10) Βάρος απόδειξης – αποδεικτικά μέσα

Σε κάθε περίπτωση διαφωνίας που προκύπτει ανάμεσα στην ιστοσελίδα και χρήστη αυτής, το βάρος απόδειξης των εκάστοτε ισχυρισμών φέρει το μέρος που τους προβάλλει. Επίσης, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δεδομένων που διατηρούνται αποθηκευμένα στους servers της ιστοσελίδας και τους τοπικούς δίσκους του χρήστη που εγείρει οποιουδήποτε είδους αξίωση, τεκμαίρεται με την αποδοχή του παρόντος ότι ορθή θεωρείται η καταγραφή που θα εντοπίζεται στα αρχεία (back up servers) της ιστοσελίδας.

11) Εφαρμοστέο δίκαιο – δωσιδικία – τελικές διατάξεις

Για το σύνολο των ζητημάτων που ρυθμίζονται στο παρόν και γενικά για το σύνολο των έννομων συνεπειών που προκύπτουν από τη λειτουργία της ιστοσελίδας, τυγχάνουν εφαρμογής:
- η εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, γενική ή ειδική, για το πεδίο των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
- το σύνολο της Κοινοτικής νομοθεσίας που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο ή έχει άμεση ισχύ βάσει της νομικής υπόστασής του και εμπίπτει σε ρυθμιστικά αντικείμενα που μπορεί να ανακύψουν από τη λειτουργία της ιστοσελίδας
- κάθε άλλη διεθνής, διμερής ή πολυμερής, νομοθεσία την οποία έχει κυρώσει η ελληνική πολιτεία και έχει σχετικό ρυθμιστικό αντικείμενο με το ύφος και τη λειτουργία της ιστοσελίδας.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του vacupowerclub.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Για όλες τις διαφορές που θα ανακύψουν από το παρόν καθώς και για το σύνολο των διαφορών στις οποίες εμπλέκεται το vacupowerclub.gr, αναγνωρίζεται ειδική αποκλειστική δωσιδικία στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, έδρας της ιδιοκτήτριας εταιρείας.
Όλα όσα αναφέρονται στο παρόν κρίνονται ουσιώδη και η απόδειξή τους καθίσταται ευχερής μόνο με επίκληση των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται εδώ με ταυτόχρονο αποκλεισμό οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου περιλαμβανομένου και του όρκου.
Η αναπομπή στα γενικά νομοθετήματα που αναφέρονται παραπάνω γίνεται μόνον στην περίπτωση που για το ίδιο ζήτημα δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν.